:בחר פעולה

במידה ולא בוצע שינויים בפרטי ההזמנה
ואישרת את ההזמנה
במידה ובוצע שינויים בפרטי ההזמנה
ואישרת את ההזמנה