תקנון לפעילות- שווה לטוס לחו"ל עם smartair 
 

 1. הגדרות: 

"פעילות"– אתר " smartair" מארגן פעילות גולשים בשם “שווה לטוס לחו"ל עם smartair". במסגרת הפעילות יתבקשו הגולשים לענות על שאלה פתוחה: "ספרו לנו את החוויה הכי מצחיקה שלכם בחו"ל" התשובה המקורית והמעניינת ביותר תזכה את המשתתפ/ת בטיסה זוגית להמבורג.

"משתתף" – גולש אשר ענה על השאלה והשאיר את פרטיו בהתאם להוראות תקנון זה. 

"SMARTAIR " – חברת SMARTAIR הינה המפעילה של פעילות זו. 

"הפרס" –
- כרטיס טיסה זוגי הלוך חזור מת"א להמבורג על הטיסות הסדירות של גרמניה איירליינס

-זוכה אחד אשר יספר את החוויה המצחיקה ביותר יזכה בטיסה זוגית להמבורג.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים. 

2. הפעילות: 

2.1 משך הפעילות: 02.01.17-31.01.17 

2.2 מובהר בזאת כי חברת smartair , תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך פרסום מתאים באתר smartair.

3. השתתפות בפעילות:

3.1הרשמה לפעילות אפשרית בכל זמן נתון בטווח משך הפעילות כפי שצויין בסעיף2.1 

3.2 ההשתתפות והרשמה מעל גיל 18. 

3.3 ההשתתפות מותנת בהשארת פרטים מלאים כדלקמן; שם מלא, כתובת אימייל, טלפון, תאריך לידה, מגדר ומענה על שאלת הפעילות לעיל.

3.4 כל משתתף בפעילות, מאשר בעצם השתתפותו בפעילות את הסכמתו לתנאי הפעילות, לרבות קבלת פרסום על הטבות לטיסות/חופשות והצעות שיווקיות נוספות מ- smartair. 

3.5 עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, להסכמתו לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות עשוי להיות מפורסם בדף הפייסבוק של smartair .

4. תנאי הזכייה: 


4.1 צוות שיפוט מטעם smartair ייבחר את התשובה המנצחת. מועד פרסום הזכייה עד התאריך 15.02.2017 (smartair רשאית להאריך או לקצר את משך הפעילות ולשנות את מועד פרסום הזכייה בהתאם). החלטת צוות השיפוט הינה סופית ולמשתתפי הפעילות לא תהיה זכות לערער על החלטה זו.

4.2 כל משתתף אשר מילא את הפרטים וענה על שאלה יהיה זכאי לאפשרות זכייה בפרס. יובהר, כי הכרזת שם הזוכה תתבצע במייל לזוכה ובפרסום בדף הפייסבוק. במידה ויתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס מכל סיבה אחרת על פי תקנון זה, זכאותו תישלל והפרס יועבר לזוכה אחר כפי שיקבע צוות השיפוט.

4.3 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכה בתנאיו. משתתף שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל לזכות בפרס במסגרת הפעילות.

4.4 ככל ש smartair תהיה סבורה כי משתתף כלשהו פעל באופן פסול לשם סיכוי טוב יותר לזכייה, היא תהיה רשאית לפסול את המשתתף מבלי לנמק ו/או להוכיח דבר, והמשתתף לא

יוכל לזכות בפרס.

4.5 מובהר בזאת שהפרס ינתן בפועל עבור הזמנה בסטטוס פעיל בלבד. במידה והזוכה יבטל את הזמנתו מכל סיבה במועד לפני הטסה בפועל, לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי בשום צורה וזכאותו לפרס תשלל.

4.6 הזוכה מסכים מראש לפרסום זכייתו ברשתות החברתיות ובאתר החברה.

4.7 ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי חברת smartair ובני משפחותיהם.

5. איתור המועמד לזכייה:

5.1 איתור הזוכה ייעשה דרך פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין בעת ההרשמה. על כן חשוב למלא את הפרטים המלאים.

5.2 במידה ו smartair לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה מסיבות שונות (למשל בשל השארת פרטי התקשרות שגויים) 7 ימים מתום הפעילות, תהא רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 4.

6. הפרס:

6.1 בתום תקופת הפעילות יזכה אחד מהמשתתפים בכרטיס טיסה זוגי הלוך חזור מת"א להמבורג על הטיסות הסדירות של גרמניה איירליינס.

6.2 הזכייה הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן לשינוי, או החלפה.

 

6.3 - מימוש הפרס- כרטיס טיסה הלוך חזור מת"א להמבורג על הטיסות הסדירות של גרמניה איירליינס . במעמד הזכייה יועבר תעודת זכייה לזוכה עם שמו המלא.
התעודה מקנה לזוכה אפשרות במשך שנה להזמין ולכרטס כרטיס טיסה חינם. 
כדי לממש את הכרטיס טיסה על הזוכה לפנות אל מוקד ההזמנות של גרמניה איירליינס בישראל במייל Germania@tal-aviation.com (טלפון – 037952122) ולצרף עותק של תעודת הזכייה, תעודה מזהה, לציין את מועד הטיסות המבוקשות וצילום דרכון עם פרטי הנוסע. הבקשה תישלח למשרד הראשי ובהתאם לזמינות הטיסה ינתן אישור או הצעה למועד חלופי.

7. כללי: 

7.1 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. 

7.2 חברת Smartair רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה ( שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטי יצירת קשר: חברת סמארטאייר בע"מ, כתובת –המלאכה 4 רעננה. טלפון ליצירת קשר – 03-5500990